CYBER_LoW
di tuntut dewasa oleh usia, dipaksa kuat oleh keadaan, dihukum oleh banyak luka dan kecewa

©2017 Hacker Patah Hati